Liên hệ

KHO GẠCH THẠCH BÀN
Địa chỉ: Tuyến, Âp Tam Đông, Hóc Môn
Email: kho@thachban.com
Điện thoại: 0918.060.838
Website: https://gach.thachban.com

SHOWROOM GẠCH THẠCH BÀN
Địa chỉ: 382 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Tân Bình
Email: info@thachban.com
Điện thoại: 0918.060.838
Website: https://thachban.com